image

За Нас

Асоциацията за екологичен инженеринг е създадена 2009г. за поститането на следните нестопански цели:

1.   Подобряване показателите на енергийно потребление за страната и опазване на околната среда на България чрез енергийна ефективност.
2.  Развитие и актуализиране за българските условия на иновационни схеми за намаляване, оползотворяване и рециклиране на отпадъци, използването на възобновяеми енергийни източници и съвкупност от мерки за подобряване на енергийната ефективност в индустрията и бита с оглед постигане на високи екологични норми и комфорт на обитаема среда при минимален разход на енергия.

още...

 

Членство

За повече информация можете да се свържете на посочените телефони в раздел контакти или да изтеглите необходимите материали от раздел документи.

Нашата мисия

Нашата мисия е да направим света по - чист, по - красив, по - уютен.

Можем да го постигнем само, ако обединим усилията си в името на живота!

Галерия

pix pix pix pix pix pix